Bispharma je obchodná spoločnosť založená v roku 2013.
V súčasnosti Naša spoločnosť vyvíja aktivity vo viacerých obchodných oblastiach.

Predstavujeme Vám bisPHARMA

Marketingové aktivity a prieskum trhu

 

Produktový a personálny “outsourcing”

 

Školiace a tím tréningové aktivity

 

Registrácia a kategorizácia liekov

 

Kto sme ?

Náš tím tvoria ľudia s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti farmaceutického priemyslu, poskytovania zdravotnej starostlivosti, krízoveho manažmentu a obchodu s krmivom pre domáce zvieratá. Cieľom spoločnosti Bispharma je využitie schopností nadobudnutých v nadnárodných spoločnostiach. Veríme, že tento potenciál a zanietený prístup k práci povedie k maximálnej spokojnosti našich klientov a partnerov.

Produktový a personálny "outsourcing"

Bispharma je spoločnosť, ktorá sa zaoberá poskytovaním personálneho potenciálu pre spoločnosti, ktore majú k dispozícii lieky s platnou registráciou ale nedisponujú personálnou kapacitou, ktorá by sa týmto liekom venovala. Naša spoločnosť ponúka taktiež personálny “outsourcing”.

Marketingové aktivity a prieskum trhu

Spoločnosť Bispharma si uvedomuje, že byť pripravený pri rozvíjaní obchodného zámeru je veľmi dôležité. Základom tejto pripravenosti je kvalitný prieskum trhu, na základe ktorého Vám vypracujeme detailný marketingový plán a stratégiu. Sme pripravení nájsť alternatívy implementácie týchto stratégií.

Registrácia a kategorizácia liekov

Spoločnosť Bispharma Vám zabezpečí proces, ktorý zahŕňa registráciu lieku a dosiahnutie jeho úhrady zo zdravotného poistenia. Samozrejmosťou je zastupovanie nášho klienta pred inštitúciami, v ktorých sú tieto procesy riadené.

Školiace a tím tréningové aktivity

Sme si vedomí, že rozvoj ľudského potenciálu je kľúčom k úspechu každej spoločnosti.
Na základe konzultácie Vám zabezpečíme školiace aktivity šité na mieru v týcho oblastiach:

– predajné a prezentačné zručnosti, vyjednávanie
– personálny manažment
– vedenie a budovanie úspešného tímu
– projektový manažment, Key Account Management
– komunikácia, asertivita, manažment konfliktových situácií
– “couching”

 

Prečo práve my ?

Bispharma je spoločnosť, ktorá sa zaoberá poskytovaním personálneho potenciálu pre spoločnosti. Veríme, že naše dlhoročné skúsenosti môžu byť prospešné pre oblasť spojenú s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Sme presvedčení, že správny manažement procesov v tejto sfére povedie k zvýšeniu spokojnosti pacientov.

Chceme o Vás počuť …

Adresa:

BISPHARMA s.r.o.

kpt. Šmála 12

979 01 Rimavská Sobota

Slovenská Republika

Telefón:

+421 917 712 419

+421 915 300 710

E-mail:

kontakt@bispharma.sk

" width="600" height="400" frameborder="0" style="border:0"